Zorg goed voor jouw eigen buurt. Wat mooi is, moet mooi blijven. Plaats dus geen vuilniszakken naast de ondergrondse container en gooi geen blikjes of papier of plastic op straat. Dan houden we onze omgeving samen schoon. 

Ruim zwerfafval op
Aanmelden volle zak zwerfafval