Begin 2020 kwam redacteur en blogger Arco van der Lee van BAR Uitgeverij, persoonlijk zijn zwerfafvalpakket ophalen. Arco gaat de strijd aan tegen zwerfafval in de gemeente Barendrecht en Albrandswaard. In de zomermaanden gaat hij zijn ervaringen van het zwerfafval opruimen delen met ons door een aantal blogs te schrijven. De blogs worden geplaatst in De Schakel van zowel Barendrecht al Albrandswaard.