De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard streven ernaar een CO2-neutrale economie te zijn in 2050. De gemeente Ridderkerk wil zowel CO2-neutrale als een circulaire economie zijn. 2050 lijkt ver weg, maar er moeten nog enorme stappen gezet worden. Niet alleen door de gemeente zelf, maar ook door bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Stichting Energieke Regio; het Zakelijk Energieloket 

Om de ondernemers en maatschappelijke organisaties in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te helpen met het zetten van die stappen, komt er een online, zakelijk energieloket. Ondernemers en maatschappelijke organisaties vinden hier informatie over het verduurzamen van vastgoed, kunnen hun vragen stellen en een afspraak inplannen voor een gratis persoonlijk intakegesprek op locatie. De onafhankelijke Stichting Energieke Regio heeft de aanbesteding gewonnen en zal het Zakelijk Energieloket de komende jaren voor de 3 gemeenten verzorgen. Stichting Energieke Regio en haar partners hebben de afgelopen jaren al over de verduurzaming van ongeveer 120 panden in Barendrecht geadviseerd, 70 in Ridderkerk en 10 in Albrandswaard.

Krijn Ratsma: voorzitter Stichting Energieke Regio.
Krijn Ratsma: voorzitter Stichting Energieke Regio.

Verkenningen tijdens het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt samen met de ondernemer of maatschappelijke organisatie verkend waar de behoeftes liggen. Op hoofdlijnen worden de duurzame oplossingen, wettelijke plichten en subsidieregelingen besproken. Stichting Energieke Regio geeft ook aan bij welke lokale initiatieven en netwerken er aangehaakt kan worden. 

Na het intakegesprek

Na het intakegesprek is de vervolgstap om de ondernemer of maatschappelijke organisatie verder te helpen. Stichting Energieke Regio geeft advies over onder andere energie besparen, energie opwekken en duurzame nieuwbouw. De stichting heeft een netwerk van onafhankelijke adviseurs die advies op maat geven. Moet een onderneming of maatschappelijke organisatie voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen? Ook hier kan Energieke Regio advies over geven.

Als het nodig is, stelt het energieloket een aanbod op voor de volledige ontzorging van het vervolgtraject tot en met de realisatie van verduurzamingsmaatregelen. Voor specialistisch advies kan er een beroep gedaan worden op subsidiespecialisten, energielabelspecialisten, monumenten- en erfgoedadviseurs en technische installatieadviseurs. Eenieder kan zelf bepalen hoe lang en op welke onderdelen ze begeleid wil worden en wie de maatregelen mag uitvoeren. 

Afspraak maken voor intakegesprek

Ga voor het maken van een afspraak naar de pagina Zakelijk Energieloket voor ondernemers.

Terug naar het nieuwsoverzicht