Klimaatakkoord


Europa en Nederland hebben afspraken gemaakt over energie en klimaat. In het Akkoord van Parijs uit 2015 is afgesproken om de opwarming van de aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5 tot hooguit 2 graden Celsius. Alle landen hebben daarmee toegezegd om in 2050 de CO2-uitstoot, die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, tot bijna 0 te verminderen. Het aandeel duurzame energie in Nederland is nu ongeveer 11,9 procent. Om bovengenoemd doel te halen is onder andere de opwekking van energie uit wind van groot belang. De energie uit wind komt straks van windturbines op land en zee. Provincies en gemeenten zijn verplicht daaraan een bijdrage te leveren.

Ridderkerk


De gemeente Ridderkerk heeft afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio Rotterdam. De afspraken voor windenergie staan in het convenant ‘Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam’. Het convenant heeft tot doel om in 2025 minimaal 150 megawatt aan windenergie in de regio Rotterdam te realiseren. In het convenant zijn de locaties opgenomen, waarvan 3 voor Ridderkerk van belang zijn:

  • Stormpolder bij Krimpen aan den den IJssel. Deze locatie ligt inmiddels vast. Er zijn per augustus 2021 nog geen beheerders die zich hebben gemeld.
  • Bedrijventerrein Oost aan Barendrechtse zijde. Barendrecht heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren voor deze locatie. Het blijkt dat de locatie te weinig interessante ontwikkelingsmogelijkheden heeft voor eventuele beheerders door de aanwezigheid van de gasleidingen. De gemeente Barendrecht heeft al aangeven dat de locatie heel waarschijnlijk daarom afvalt.
  • Nieuw Reijerwaard. De gemeenteraad heeft destijds laten weten deze locatie in geschikt te vinden. Inwoners hebben een officieel protest tegen de locatie Nieuw Reijerwaard aangetekend dat echter door de Raad van State ongegrond is geacht. Hier komen op termijn 3 windturbines.

De gemeente Ridderkerk is van mening dat met de 3 windturbines in Nieuw Reijerwaard in deze gemeente een maximale bijdrage op het gebied van windenergie wordt geleverd. Meer windturbines betekent een te grote aantasting van de leefomgeving voor de inwoners van Ridderkerk. Ridderkerk is al zwaar belast met allerlei infrastructuur, zoals de snelwegen A15/A16.


Veelgestelde vragen


Mag dat zomaar, ergens een windturbine neerzetten? Hoe hoog zijn de windturbines? Het antwoord op deze en andere vragen vind je op de pagina Veelgestelde vragen over windenergie(externe link) van de gemeente Ridderkerk.

Contact


Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via energietransitie@ridderkerk.nl.