Internationale afspraken

Europa en Nederland hebben afspraken gemaakt over energie en klimaat. De Europese Unie heeft als doel dat in het jaar 2020 20 procent van het energieverbruik door duurzame energie wordt opgewekt. Het aandeel duurzame energie in Nederland is nu ongeveer 5,9 procent. Nederland heeft een doelstelling van 14 procent in 2020. Het Rijk wil dat onder meer bereiken met windenergie op land en op zee. In 2020 moet 6.000 megawatt aan windenergie op land gerealiseerd zijn. Provincies en gemeenten zijn verplicht daaraan een bijdrage te leveren.

Regionale energieopgave

In regionaal verband op gaan we op weg naar een CO2-neutrale omgeving. De gemeente heeft de regie om op lokaal niveau te zorgen dat alle wijken aardgasvrij zijn en dat we in 2050 CO2-neutrale wijken kennen. Dit doen we door gebruik te maken van schone en duurzamere energiebronnen in huis. Ook in regionaal verband wordt bekeken hoe we naar een CO2-neutrale maatschappij kunnen gaan. Bij de uitwerking van de plannen straks worden inwoners, bedrijven en verenigingen nauw betrokken. Kijk voor meer informatie op de pagina Regionale Energie Strategie(externe link).

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over windenergie, windturbines of andere vragen? Bezoek de pagina Veelgestelde vragen over windenergie(externe link) van de gemeente Barendrecht. 

Contact

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de gemeente Barendrecht via energietransitie@barendrecht.nl.

Windmolens Vaanplein

Eind 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over 16 locaties in de (voormalige) stadsregio Rotterdam waar 1 of meerdere windmolens moeten komen. De kans is groot dat er windmolens komen nabij het Vaanplein, maar het is nog niet 100% zeker. De exacte locaties binnen het zoekgebied, het aantal windmolens (twee of drie) en hoe hoog de windmolens precies gaan worden, is nu nog onbekend. Ook de ontwikkelaar is nog niet bekend.

Meer informatie

Voor algemene informatie, veelgestelde vragen, nieuwsberichten en nog veel meer, kun je terecht op de pagina Windmolens Vaanplein(externe link) van de gemeente Barendrecht