Internationale afspraken


Europa en Nederland hebben afspraken gemaakt over energie en klimaat. De Europese Unie heeft als doel dat in het jaar 2020 20 procent van het energieverbruik door duurzame energie wordt opgewekt. Het aandeel duurzame energie in Nederland is nu ongeveer 5,9 procent. Nederland heeft een doelstelling van 14 procent in 2020. Het Rijk wil dat onder meer bereiken met windenergie op land en op zee. In 2020 moet 6.000 megawatt aan windenergie op land gerealiseerd zijn. Provincies en gemeenten zijn verplicht daaraan een bijdrage te leveren.

Regionale energieopgave


In regionaal verband op gaan we op weg naar een CO2-neutrale omgeving. De gemeente heeft de regie om op lokaal niveau te zorgen dat alle wijken aardgasvrij zijn en dat we in 2050 CO2-neutrale wijken kennen. Dit doen we door gebruik te maken van schone en duurzamere energiebronnen in huis. Ook in regionaal verband wordt bekeken hoe we naar een CO2-neutrale maatschappij kunnen gaan. Bij de uitwerking van de plannen straks worden inwoners, bedrijven en verenigingen nauw betrokken. Kijk voor meer informatie op de pagina Regionale Energie Strategie(externe link) van de gemeente Albrandswaard.

Veelgestelde vragen


Mag dat zomaar, ergens een windturbine neerzetten? Hoe hoog zijn de windturbines? Het antwoord op deze en andere vragen vind je op de pagina Veelgestelde vragen over windenergie(externe link) van de gemeente Albrandswaard.

Contact?


Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de gemeente Albrandswaard via energietransitie@albrandswaard.nl.