In het voorjaar van 2019 schreven de gemeente Ridderkerk en de Stichting Ravottuh een groene innovatie-wedstrijd uit. De winnaars blikken terug... 

Bewoners, scholen, verenigingen; iedereen kon een idee insturen voor ‘groene’ buitenactiviteiten waarin de natuur in de buurt en ontmoeting centraal staan.

In het afgelopen jaar hebben acht verschillende initiatieven hun idee kunnen opzetten, testen en uitvoeren.Vanuit verschillende invalshoeken; kinderopvang, onderwijs, zorg, sport en betrokkenheid bij de eigen wijk zijn de mensen aan de slag gegaan. Inmiddels hebben we met de initiatiefnemers om de tafel gezeten en zijn ervaringen gedeeld.

‘Natuurlijk’ is het goed om te horen dat de initiatieven ervoor gezorgd hebben dat er veel Ridderkerkers, van jong tot oud naar buiten zijn gegaan en het Ridderkerkse groen hebben ontdekt.De meeste initiatieven krijgen ook in 2020 een vervolg; aangeschaft materiaal wordt opnieuw gebruikt en er zijn duurzame contacten gelegd tussen organisaties.

Het is in ieder geval duidelijk geworden dat:

  • het Ridderkerkse groen aantrekkelijk is om activiteiten te doen
  • groen letterlijk en figuurlijk uitnodigt voor ontmoeting (tussen verschillende doelgroepen)
  • er meer behoefte is naar activiteiten in het groen.

De gemeente Ridderkerk vindt groene buurten belangrijk. Groen is aantrekkelijk, goed voor onze gezondheid en de biodiversiteit (planten en dieren). Groen in de buurt kan ruimte zijn voor ontmoeten en brengt mensen dichter bij elkaar. De wedstrijd is onderdeel van het project Ridderkerk Naar Buiten en wordt ondersteund door de provincie Zuid-Holland.