Het water in een gezonde sloot bevat voldoende zuurstof, laat het zonlicht door en bevat voldoende voedingsstoffen voor planten en dieren. Maar hoe zit het met de sloot in het Reijerpark?

In oktober gingen scholieren van diverse basisscholen in Ridderkerk op excursie. De insteek van de excursie was te onderzoeken of nabij gelegen sloten gezond waren of niet. Gewapend met hun gereedschappen, gingen de leerlingen enthousiast aan de slag.

Stichting Milieu Dichterbij

Water Leeft! Zo heten de gastlessen die Stichting Milieu Dichterbij afgelopen weken verzorgde in opdracht van de gemeente Ridderkerk en Waterschap Hollandse Delta. De kinderen leerden tijdens deze lessen een gezonde sloot herkennen. Dat kan bijvoorbeeld door de zuurgraad van het water te meten. Maar ook door waterbeestjes te vangen en te kijken op de kaart welke dieren alleen in schoon water leven. "Diertjes die in slecht water leven, kunnen ook in schoon water leven. Het is dus de kunst om die waterdieren te vinden die alleen leven in schone sloten”, aldus Rob van der Drift, gastdocent van Stichting Milieu Dichterbij.

Bevindingen van de scholieren

De scholieren gingen de sloot achter de school in het Reijerpark, ter hoogte van de Beukenhof onderzoeken. Hier werd gekeken naar de pH-waarde van de sloot. De pH-waarde geeft de zuurgraad van de sloot aan. Hoe dichter bij de 0, des te zuurder en gevaarlijker de sloot is. 7.4 is de pH-waarde van menselijk bloed. 2.8 is cola. 0 is zoutzuur en 12 is de pH-waarde van een ovenreiniger.

Wat waren de bevindingen? De pH-waarde was 6.7. Dat is vergelijkbaar met de pH-waarde van melk. Ook werd er gekeken naar wat voor soorten beestjes er in de sloot voorkwamen. Onder andere de staafwants, Amerikaanse rivierkreeft, libellenlarve en bootsmannetje werden gevonden.

De conclusie is dat de sloot in Reijerpark een gezonde sloot is.

Terug naar het nieuwsoverzicht