Je hoort er steeds meer over, groene daken. Maar wat is het en wat kun je ermee?

Een groen dak vangt water op

Een groen dak, of sedumdak, slaat water op. Zo wordt het riool niet overbelast. Het feit dat groene daken het riool zo kunnen ontlasten is voor gemeenten een reden om groene daken te subsidiëren. Wie een groen dak laat aanleggen krijgt daarvan een gedeelte vergoed door de overheid.

Aandacht voor planten en dieren

Door de groei van steden, verdwijnt de natuur. Met een groen dak breng je wat natuur terug. Zelfs op de meest verstedelijkte gebieden kan er met een groen dak natuur in stand worden gehouden.

Schone lucht

Een groen dak filtert CO2 en stikstof uit de lucht. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Zonnepanelen in combinatie met een groen dak

Probeer eens zonnepanelen op een plat dak te combineren met beplanting of wateropslag. Dit is een goed idee, omdat dit hittestress vermindert en het helpt wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen. Bovendien leveren zonnepanelen die te heet worden veel minder op.

Ga naar de pagina Hoe zonnepanelen en een groen dak elkaar versterken.

Meer informatie

Wist je dat je subsidie kunt krijgen bij het plaatsen van een groen dak? Lees het op de pagina Leningen en subsidies.

Terug naar het nieuwsoverzicht