Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk aan te bieden. Dit is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link). Wij werken er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.
De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn verantwoordelijk voor het hoofddomein 'www.onzetoekomstisduurzaam.nl'. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen zijn.

Toegankelijkheidsverklaringen

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/600(externe link).

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op de genoemde websites of loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.