1 november is de dag van het Klimaatakkoord. Dit is een akkoord dat wij als land samen met vele andere landen in de wereld hebben afgesloten. Dit is de dag van het versnellen naar Parijs. De dag waarin we met elkaar gaan bespreken hoe we de uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag kunnen krijgen. 

Wij hebben namelijk in 2015 met zijn allen afgesproken dat we in 2050 bijna geen broeikasgassen meer uitstoten. Door anders energie op te wekken en door klimaatbewuster leven en werken, maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel inwoners en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen.


Ben jij benieuwd hoe je kunt bijdragen of heb je vragen over de overgang naar nieuwe energiebronnen? Of heb je juist vragen over het verduurzamen van jouw huis? Of over energie besparen? Chat in Microsoft Teams met duurzaamheidswethouder Tanja de Jonge. Dit kan maandag 1 november om 15.00 uur. Geef je op via energietransitie@barendrecht.nl en je ontvangt dan een link van ons. Wij zijn benieuwd naar jouw verhalen!
 

Terug naar het nieuwsoverzicht