De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben onderstaande doelen opgenomen in hun klimaatplannen. Het gaat om de doelen die duurzaamheid bevorderen. 

De doelen zijn: 

  1. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw.
  2. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen.
  3. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
  4. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie.
  5. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam.
  6. Duurzame consumptie en productie.
  7. Aanpak klimaatverandering.
  8. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën.
  9. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.
  10. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.

Meer weten