Het Energiecollectief Albrandswaard wil scherp krijgen hoe ze bewoners van Ghijseland verder kunnen helpen in het verduurzamen van de woning. Daarom stellen ze het zeer op prijs als u de vragenlijst kan invullen (duurt 5 minuten): https://tinyurl.com/s9jyp93j

Resultaten

De gemeente, de WoonWijzerWinkel (WWW) en het Energie Collectief Albrandswaard (ECA) hebben tussen september – november 2020 een wijkactie gehouden in Ghijseland om bewoners te helpen bij het duurzamer maken van de woning. Wij willen u graag informeren over de resultaten en u enkele vragen voorleggen.

Goede resultaten van de wijkactie

Meer dan 20 bewoners bezochten in september 2020 de WoonWijzerWagen die in Ghijseland stond om informatie in te winnen. En maar liefst 44 bewoners hebben offerte aanvragen ingediend bij het gemeentelijk energieloket, de WoonWijzerWinkel. Door 3 bewoners zijn al verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd (denk aan onder andere zonnepanelen en isolatie). Bij de andere 41 bewoners loopt dit traject nog.

Er zijn 37 bewoners die de box met energiebesparende producten zoals LED-lampen, radiatorfolie en buisisolatie bij de WoonwijzerWinkel hebben besteld. Hiermee is potentieel 29.600 kg CO2 per jaar bespaard. Dat is een aardig resultaat, maar het kan wellicht nog beter.

Nieuwsoverzicht