Door stijgende energieprijzen is het economisch perspectief voor 2023 onzeker. Wat gaat het kabinet doen om dit op te lossen?

Aanpak stijgende energiekosten 

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en elektriciteit. Vanaf 1 november kan het termijnbedrag door middel van een tussenoplossing al omlaag. De verlaging van de accijns op brandstof verlengen we tot juli 2023, hier trekken we in totaal 1,2 miljard euro voor uit. Voor de meest kwetsbare huishoudens wordt wederom een energietoeslag uitgekeerd en voor een grotere groep huishoudens worden toeslagen verhoogd en belastingen verlaagd.

Extra afdragen hoge winsten gasprijzen

Door de hoge gasprijzen maken veel gaswinningsbedrijven hoge winsten. Het kabinet is het erover eens dat deze winsten ook door consumenten en bedrijven gevoeld moeten worden. Bedrijven die aardgas winnen in Nederland gaan over dat deel van de omzet dat is behaald doordat de gasprijs zo hoog is, daarom extra belasting (cijns) betalen. Dit brengt 2,8 miljard euro op, verspreid over 2023 en 2024. 

Investeren in een duurzame toekomst

Het kabinet werkt toe naar een duurzaam, fossielvrij en circulair Nederland in 2050. Om dit einddoel te kunnen bereiken, zijn de komende 10 jaar grote investeringen nodig voor de energietransitie, zoals energie-infrastructuur, de verduurzaming van de industrie en de bouw van nieuwe kerncentrales. Om deze investeringen te financieren wil het kabinet uiterlijk op 1 juli 2023 de Wet Klimaatfonds in werking te laten gaan. In 2023 zal het kabinet al een aantal dringende uitgaven doen. Dit gaat onder andere om uitgaven gericht op de opschaling van waterstofprojecten, de uitrol van windparken op de Noordzee, het stimuleren van warmtenetten en energiebesparende maatregelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht