Met zonne-energie wek je je eigen stroom op en hoef je geen gebruik te maken van fossiele energie zoals kolen en aardgas.

De stappen op weg naar zonnepanelen

1.Check jouw dak

 • Ben je van plan om zonnepanelen te kopen? Check dan eerst of jouw dak geschikt is. Dat hangt vooral af van de ligging (op het zuiden is het beste) en of er schaduw op jouw dak valt. Met de Zonnepanelencheck(externe link) van Milieu Centraal kom je er snel achter of jouw dak geschikt is.
 • Niet alleen particulieren, maar ook ondernemers, schoolbesturen en maatschappelijke organisaties kunnen terecht op de website van Zonatlas(externe link). De rekenmodule is echter ontworpen voor particuliere huishoudens en kleinverbruikers. Grootverbruikers kunnen het beste specialistisch advies inwinnen.

2. Vergunningen check

Controleer of je vergunningplichtig of meldingplichtig bent met de vergunningcheck(externe link) of log in en start een nieuwe aanvraag/melding(externe link).

3. Aankoop

Tips voor de aankoop van zonnepanelen of een zonneboiler.

4. Check of je in aanmerking komt voor een subsidie

 • Er is geen landelijke subsidie meer voor het kopen van zonnepanelen. Er zijn nog wel een paar gemeenten die hiervoor subsidie geven. In de Energiesubsidiewijzer(externe link) kun je checken of jouw gemeente subsidie geeft.

5. Vraag BTW terug

6. Salderingsregeling voor zonnepanelen

Je krijgt een goed tarief voor de stroom die jou aan het net levert. Dit is de salderingsregeling. Die regeling wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd. Kijk voor meer informatie over leningen en subsidies:

Barendrecht(externe link) 

Albrandswaard(externe link) 

Ridderkerk(externe link)

7. Veelgestelde vragen

 • Vraag 1: Hoe werken zonnepanelen?

 • Antwoord 1: De zon stuurt een oneindige hoeveelheid energie naar de aarde. Zonnepanelen zetten een beetje van die energie om in stroom. Kijk voor meer informatie over de werking van zonnepanelen op de website van Milieu Centraal(externe link).

 • Vraag 2.  Een elektriciteitsvoorziening op zon en wind kan toch helemaal niet?

 • Antwoord 2: Wind en zon kunnen genoeg elektriciteit leveren om heel Nederland van stroom te voorzien. Maar de zon schijnt niet altijd en het kan ook een paar weken vrijwel windstil zijn. En elektriciteit moet je gebruiken op het moment dat je het maakt. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen:

  • Internationale koppeling van elektriciteitsnetten (het waait altijd wel ergens);
  • Stroom opslaan in batterijen of in de toekomst de accu van de elektrische auto;
  • Zorgen voor betere koppeling van vraag en aanbod (bijvoorbeeld door de elektrische auto op het juiste moment op te laden of bij langdurige windstilte fabrieken een tijdje stop te zetten;
  • De inzet van biomassa in elektriciteitscentrales (liefst met CO2-opslag, zodat je negatieve emissies krijgt);
  • Duurzame stroom omzetten in waterstof en dit weer in gascentrales omzetten in elektriciteit.

Het is nog voor een groot deel toekomstmuziek, maar het is wel degelijk mogelijk. De kosten van batterijen dalen bijvoorbeeld erg snel, door de komst van elektrische auto’s.

Zonnepanelen en groen dak

Wist je dat het combineren van zonnepanelen met een groen dak een goed idee is? Onder andere omdat dit hittestress vermindert en het helpt wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen.

Ga naar de pagina 'Hoe zonnepanelen en een groen dak elkaar versterken'.