De zon is een onuitputtelijke bron van energie. De hoeveelheid energie die de zon naar de aarde stuurt is voldoende om de mensheid een jaar van energie te voorzien! Alle reden om deze energie te gebruiken met behulp van zonnepanelen.

Met zonne-energie wek je je eigen stroom op en hoef je geen gebruik te maken van fossiele energie zoals kolen en aardgas. Die zorgen voor veel CO2 uitstoot en dus opwarming van de aarde. Zonnepanelen zijn een duurzaam alternatief. Als je zelf opwekt gaat ook je energierekening omlaag. Want je hoeft minder/geen energie in te kopen van je energieleverancier. Milieu Centraal berekende dat je investering in zonnepanelen (in 2020) gelijk staat aan 4% rente op je spaargeld op de bank. Waar vind je zo’n hoge spaarrente?!

De stappen op weg naar zonnepanelen

1.Check jouw dak

 • Ben je van plan om zonnepanelen te kopen? Check dan eerst of jouw dak geschikt is. Dat hangt vooral af van de ligging (op het zuiden is het beste) en of er schaduw op jouw dak valt. Met de Zonnepanelencheck van Milieu Centraal kom je er snel achter of jouw dak geschikt is.
 • Niet alleen particulieren, maar ook ondernemers, schoolbesturen en maatschappelijke organisaties kunnen terecht op de website van Zonatlas. De rekenmodule is echter ontworpen voor particuliere huishoudens en kleinverbruikers. Grootverbruikers kunnen het beste specialistisch advies inwinnen.

2. Vergunningen check

Controleer of je vergunningplichtig of meldingplichtig bent met de vergunningcheck of log in en start een nieuwe aanvraag/melding.

3. Aankoop

Tips voor de aankoop van zonnepanelen of een zonneboiler.

 • Vraag een offerte aan voor zonnepanelen via de WoonWijzerWinkel.
 • Je kunt bijna de helft van het energiegebruik voor warm water besparen als je kiest voor een zonneboiler. Kijk bij de WoonWijzerWinkel of een zonneboiler iets voor jou kan zijn.
 • Heb je vragen over zonnepanelen? Kijk op de website SlimmeBuur of iemand in de buurt je een handje kan helpen.
 • Weet je niet waar je op moet letten bij de aanschaf van zonnepanelen? Kijk voor informatie en tips op de website van MilieuCentraal.
 • De Vereniging Zonnestroom Producenten komt op voor de belangen van huiseigenaren met zonnepanelen en geeft praktische informatie. Kijk voor meer informatie bij Zonnestroom Producten.

4. Check of je in aanmerking komt voor een subsidie

 • Er is geen landelijke subsidie meer voor het kopen van zonnepanelen. Er zijn nog wel een paar gemeenten die hiervoor subsidie geven. In de Energiesubsidiewijzer kun je checken of jouw gemeente subsidie geeft.

5. Vraag BTW terug

6. Salderingsregeling voor zonnepanelen

Je krijgt een goed tarief voor de stroom die jou aan het net levert. Dit is de salderingsregeling. Die regeling wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd. Kijk voor meer informatie over leningen en subsidies:

Barendrecht 

Albrandswaard 

Ridderkerk

7. Veelgestelde vragen

 • Vraag 1: Hoe werken zonnepanelen?

 • Antwoord 1: De zon stuurt een oneindige hoeveelheid energie naar de aarde. Zonnepanelen zetten een beetje van die energie om in stroom. Kijk voor meer informatie over de werking van zonnepanelen op de website van Milieu Centraal.

 • Vraag 2.  Een elektriciteitsvoorziening op zon en wind kan toch helemaal niet?

 • Antwoord 2: Wind en zon kunnen genoeg elektriciteit leveren om heel Nederland van stroom te voorzien. Maar de zon schijnt niet altijd en het kan ook een paar weken vrijwel windstil zijn. En elektriciteit moet je gebruiken op het moment dat je het maakt. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen:

  • Internationale koppeling van elektriciteitsnetten (het waait altijd wel ergens);
  • Stroom opslaan in batterijen of in de toekomst de accu van de elektrische auto;
  • Zorgen voor betere koppeling van vraag en aanbod (bijvoorbeeld door de elektrische auto op het juiste moment op te laden of bij langdurige windstilte fabrieken een tijdje stop te zetten;
  • De inzet van biomassa in elektriciteitscentrales (liefst met CO2-opslag, zodat je negatieve emissies krijgt);
  • Duurzame stroom omzetten in waterstof en dit weer in gascentrales omzetten in elektriciteit.

Het is nog voor een groot deel toekomstmuziek, maar het is wel degelijk mogelijk. De kosten van batterijen dalen bijvoorbeeld erg snel, door de komst van elektrische auto’s.