Afvalservice: NV BAR Afvalbeheer 

Energiecoöperatie Barendrecht en Ridderkerk: De Groene Stroom 

EnergieCollectief: Albrandswaard

Energieloket voor inwoners, VvE's en MKB: WoonWijzerWinkel

Hergebruik spullen: Repair Café

Platform voor duurzame ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners: Duurzaamheidsnetwerk Barendrecht 

Platforms voor duurzame ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners: Duurzaamheidskring Ridderkerk en Hart voor Klimaatzaken

Waterschap: Hollandse Delta