Afvalservice: NV BAR Afvalbeheer 

Energiecoöperatie Barendrecht en Ridderkerk: De Groene Stroom 

EnergieCollectief: Albrandswaard

Energieloket voor inwoners, VvE's en MKB : WoonWijzerWinkel

Hergebruik spullen: Repair cafe

Platform voor duurzame ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners: Duurzaamheidsnetwerk Barendrecht 

Platform voor duurzame ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners: Duurzaamheidskring Ridderkerk en Hart voor Klimaatzaken

Waterschap: Hollandse Delta