Hier vind je meer informatie over een subsidie die je bij het waterschap en de gemeente Ridderkerk aan kunt vragen. 

Waterschap Hollandse Delta

Wist je dat je bij waterschap Hollandse Delta onder andere subsidie kan aanvragen voor een groen dak? Er zijn subsidies voor particulieren en voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen.

Vraag aan

Gemeente Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft een subsidieregeling Vergroening van particuliere tuinen. Het gaat om meer dan alleen tuinen. Voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van jouw tuin kun je subsidie krijgen. De subsidie is maximaal 50% van de aanlegkosten met een maximumbedrag van € 350,-.

Vraag aan

De Groene Pluspuntenregeling

Met deze regeling krijg je vouchers van € 250,-, € 500,- en € 1.000,-. Zo draag je onder meer bij aan het realiseren van meer openbaar groen en meer biodiversiteit.

Vraag aan