Initiatiefnemers Tiny Forest bekend

Wethouder Cees Schaap van Openbare Ruimte heeft op 12 oktober via het Facebookaccount van de gemeente bekend gemaakt welke initiatiefnemers gekozen zijn voor de aanleg van een Tiny Forest. Dit zijn de basisscholen De Trinoom, Smitshoek en De Draaimolen. De gemeente deed de oproep een maand geleden, hierop zijn verschillende enthousiaste reacties gekomen. Een Tiny Forest is een fijne ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Kinderen krijgen er les in het buitenlokaal en het vergroot de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de wijk. De volgende stap is nu om met de drie initiatiefnemers te gaan bepalen wat de precieze locaties worden van de minibossen.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny ForestĀ® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bedoeling is om in de gemeente tussen nu en eind 2021 drie van deze minibosjes aan te leggen.