Ridderkerk werkt momenteel aan een Visie op ecologie. Dit document is een uitwerking van de eerder opgestelde Groenvisie. Meer groen en natuur is namelijk ook goed voor meer planten- en diersoorten (biodiversiteit). We organiseren een informatieavond om u op de hoogte te stellen van onze plannen. Dit gebeurt online op dinsdag 12 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

Wegens een gebrek aan belangstelling gaat de informatieavond helaas niet door. 

Afname soortenrijkdom

Waarom een Visie op ecologie? Misschien heeft u het weleens gelezen of gezien op televisie. De biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Doordat bepaalde planten en diersoorten op sommige plekken niet meer voorkomen, wordt het natuurlijk evenwicht verstoord. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot ongewenste plaagdieren, zoals de eikenprocessierups. Deze komen in steeds grotere getale voor door afwezigheid van een natuurlijke vijand en domineren op deze manier andere soorten. Het is een vicieuze cirkel: de soortenrijkdom neemt nog verder af. Dit probleem speelt overal, ook in uw buurt.

Aanpak voor meer biodiversiteit

De gemeente wil de natuur binnen haar gemeentegrenzen weer een goede kans geven, en dat gebeurt in uw buurt, het centrum of in de bermen langs doorgaande wegen. We vertellen u graag over onze aanpak en welke planten en dieren we over een aantal jaar weer in de gemeente kunnen tegenkomen. U komt ook te weten hoe u zelf kunt bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Tijdens de online informatieavond wordt u hierover bij gepraat door stadsecoloog Daan van der Sluis. Er is voldoende gelegenheid om te reageren of vragen te stellen.

 

Nieuwsoverzicht