Het Zakelijk Energieloket is voor ondernemers die graag willen verduurzamen.

Stichting Energieke Regio is het Zakelijk Energieloket voor ondernemers in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Deze gemeenten hebben als doel om voor 2050 energieneutraal en circulair te zijn. Hiervoor moeten er nog stappen gezet worden. Door inwoners maar ook door ondernemers. Het energieloket is er om ondernemers en maatschappelijke organisaties hierbij te helpen. 

Advies op maat

Je kunt een afspraak bij het loket maken voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt verkend waar de behoeftes liggen. Op hoofdlijnen worden de duurzame oplossingen, wettelijke plichten en subsidieregelingen besproken. 

Na het intakegesprek is de vervolgstap om de ondernemer of maatschappelijke organisatie verder te helpen. Stichting Energieke Regio geeft advies over onder andere energie besparen, energie opwekken en duurzame nieuwbouw. Als het nodig is, stelt het energieloket een aanbod op voor de volledige ontzorging van het vervolgtraject tot en met de realisatie van verduurzamingsmaatregelen. Voor specialistisch advies kan er een beroep gedaan worden op subsidiespecialisten, energielabelspecialisten, monumenten- en erfgoedadviseurs en technische installatieadviseurs. Je bepaalt zelf hoe lang en op welke onderdelen ze begeleid wil worden en wie de maatregelen mag uitvoeren.

Online, zakelijk energieloket

Er is een onlineplatform waar ondernemers en maatschappelijke organisaties hier informatie vinden over het verduurzamen van vastgoed, kunnen hun vragen stellen en een afspraak inplannen voor een gratis persoonlijk intakegesprek op locatie.

Wil je een afspraak maken voor een gratis, oriënterend adviesgesprek, meld je dan aan bij Stichting Energieke Regio:

Barendrecht(externe link)

Albrandswaard(externe link)

Ridderkerk(externe link)

Algemene vragen over het Zakelijk Energieloket stel je via mijn.info@energiekeregio.nl of bel naar 0187 603918.