Energie

De komende jaren maken we een omslag van gebruik van fossiele energie naar duurzame energie, bijvoorbeeld opgewekt door zon en wind. Wat niet vergeten mag worden, is dat energiebesparing hierbij helpt. Hoe minder energie je gebruikt, hoe minder je hoeft op te wekken. Dat scheelt zonnepanelen op het dak of in de wei, of een windmolen.