Het verkeer is een grote veroorzaker van ongezonde lucht in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert de gemeente het gebruik van elektrisch vervoer. Want elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig. Hierdoor dragen elektrische auto's bij aan een gezondere en aantrekkelijke leefomgeving.

Om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen zijn laadpalen geplaatst in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Door de groei van het aantal elektrische auto’s stijgt ook de behoefte aan laadpunten. Hieronder de veelgestelde vragen met antwoorden:

Waar zijn al oplaadpunten? 

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen met ENGIE voor het aanvragen en laten plaatsen van particuliere laadpalen. Kijk op de kaart(externe link).

Is elektrisch rijden goedkoper?

Rijden op elektriciteit is goedkoper dan bijvoorbeeld rijden op benzine. Eén kWh elektriciteit van een openbare laadpaal kost €0,26 tot €0,28 (exclusief btw). Op deze ene kWh kan een elektrische auto nu al acht kilometer rijden. Een liter benzine kost ongeveer €1,60 en een zuinige auto rijdt hier ongeveer 20 kilometer op. Daarmee is elektrisch rijden ruim twee keer goedkoper dan rijden op benzine.

Op dit moment is de aanschafprijs van een elektrische auto nog hoger dan die van een benzineauto. Maar de verwachting is dat deze komende jaren snel gaat dalen. Dit komt door de toenemende vraag en door het toenemend aanbod van tweedehands elektrische auto’s.

Waarom stimuleert de gemeente elektrisch vervoer?

Elektrische voertuigen dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit en zijn stil in gebruik. Door elektrisch vervoer te stimuleren werken we aan een aantrekkelijk en gezonde gemeente. Als we het elektriciteitsnet ontlasten en tegelijkertijd maximaal profiteren van zelfopgewekte, duurzame energie dragen we bij aan de energietransitie ( dit is de overstap van fossiele energiebronnen zoals aardgas en aardolie naar het gebruik van CO2 neutrale energiebronnen). De verwachting is dat elektrisch vervoer ook veel nieuwe werkgelegenheid zal creëren.

Wat is het gemeentelijke beleid voor de verbetering van de luchtkwaliteit?

Op de pagina Luchtkwaliteit vindt u meer informatie over de maatregelen die de gemeente neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Eén van de maatregelen is het stimuleren van elektrisch vervoer. Met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en te zorgen voor geluidsreductie door verkeer.

Hoe lang mag ik parkeren bij een laadpaal? Wordt de parkeerdruk nu hoger?

U mag zolang u laadt bij een laadpaal geparkeerd staan. Is uw accu vol? Verplaats dan uw auto zodat een volgende elektrisch rijder gebruik kan maken van de laadpaal.

Woont u in een buurt waar u de enige elektrisch rijder bent? Dan zou u uw auto nadat deze volgeladen is, kunnen laten staan om de parkeerdruk niet onnodig te verhogen. Anders houdt u en de laadplek en de andere 'gewone' parkeerplaats bezet.

Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van waterstof?

Waterstof levert lokaal geen uitstoot op. We verwachten op lange termijn dat waterstof zorgt voor het vergroten van de actieradius van zwaardere elektrische voertuigen. Voor personenvervoer wordt verwacht dat we allemaal overstappen op elektrisch rijden (wel of niet met waterstof aangedreven). Vanaf 2030 wil het kabinet dat alle nieuwe auto’s die verkocht worden elektrisch rijden.

Wat is het verschil tussen een elektrische en een waterstofauto?

Zowel een waterstof auto als een elektrische auto rijdt op elektriciteit. Het verschil zit hem in de energiedrager. Elektrische auto’s halen de elektriciteit uit de opgeladen batterij. Waterstof auto’s halen dezelfde elektriciteit uit het omzetten van waterstof in elektriciteit en water. Dit water komt als reststof uit de uitlaat. Bij de één rijd je met een pakket batterijen rond, bij de ander met een tank waterstof. De aandrijving komt in beide gevallen uit een elektromotor.

Is elektrisch vervoer echt schoon?

Het rendement van een elektrische aandrijving over de gehele keten is 30-60 procent. Bij een conventionele aandrijving is dat 15-20 procent is. De CO2-winst van elektrische auto's is 30-55 procent vergeleken met niet-elektrische auto's. Hierbij gaan we uit van de huidige Nederlandse stroomopwekking. Dit is bij duurzame stroom dus nog hoger. De gemeente biedt uitsluitend groene stroom aan op haar laadpunten.

De gemiddelde afstand die een auto in Nederland jaarlijks aflegt is 20.000 kilometer. Om die afstand te rijden is 13.000 kilowattuur nodig (benzine omgerekend in stroom). Een elektrisch aangedreven auto heeft voor dezelfde afstand genoeg aan 4.000 kilowattuur. Elektrische voertuigen veroorzaken bovendien geen lokale uitstoot van fijnstof en NOx. Ze dragen daarmee bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad.