Op deze pagina kun je jezelf of een ander aanmelden voor de Duurzaamheidsprijs en lees je ook de spelregels.

Duurzaam initiatief

Het doel van de Duurzaamheidsprijs is om bekendheid te geven aan lokale initiatieven van inwoners en organisaties die bijdragen aan een duurzame samenleving. Alle deelnemende initiatieven zullen na de uitreiking een vermelding krijgen.

De Duurzaamheidsprijs is een aanmoedigingsprijs die past bij het thema van Duurzaamheidsweek 2021: #welkvoorbeeldgeefjij? Per gemeente ontvangt een winnend initiatief een cheque ter waarde van €2.500,-. Dit bedrag dient te worden besteed aan het opzetten of doorontwikkelen van het duurzame initiatief.

De experts van het Duurzaamheidsnetwerk Barendrecht, de Duurzaamheidskring Ridderkerk en het Energie Collectief Albrandswaard beoordelen de inzendingen.

Je krijgt gratis publiciteit in de de lokale krant, tijdens de opnames en uitzending van BAR-talk.

Je kunt ook een bedrijf of maatschappelijke instelling aanmelden die volgens jou in aanmerking komt voor deze prijs. 

Spelregels

 1. Je woont en/of werkt in de gemeente Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk.
 2. Het project, idee of activiteit is openbaar. Dit betekent dat je inzending online staat of dat er vrije toegang is
  voor een bezoek aan je inzending.
 3. Het project levert een maatschappelijke bijdrage in de gemeente Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk.
 4. Het project draagt bij aan een duurzame leefstijl of duurzamere samenleving in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk.
 5. De BAR-organisatie mag jou en je project inzetten voor publicitaire doeleinden.
 6. De winnaar dient binnen 2 maanden, na uitreiking van de Duurzaamheidsprijs, een plan in over het besteden van het gewonnen geldbedrag bij de gemeente.
 7. Het te winnen bedrag wordt binnen 1 jaar besteed.
 8. Het gewonnen geldbedrag is in verhouding met de totale investering. Dit om aan te tonen dat met het gewonnen bedrag, doeltreffende maatregelen genomen kunnen worden of duurzame activiteiten opgezet kunnen worden.
 9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aanmelden

Het aanmeldtermijn is inmiddels verstreken.

Op woensdag 27 oktober wordt de prijs uitgereikt tijdens de opnames van een speciale editie van BAR-talk in Theater het Kruispunt, Middenbaan 111 in Barendrecht. De opnames beginnen om 20.15 uur. Meld je gratis aan via: BAR-talk | Theater het Kruispunt.

De toegang is gratis. Let op: Theater het Kruispunt is een horeca gelegenheid. Hier geldt daarom dat u bij binnenkomst een QR-code van de CoronaCheck-app moet kunnen overhandigen aan het personeel . Ook wordt er om een geldig ID bewijs gevraagd. Heeft u geen QR-codeU kunt een testafspraak maken via www.testenvoortoegang.org. Na de test ontvangt u binnen 15 minuten een uitslag. Bij een negatieve uitslag ontvangt u tevens de QR-code. 

Terug naar de Duurzaamheidsweekpagina