De gemeente Albrandswaard gaat inwoners aanmoedigen om duurzamer te leven. Ook wil de gemeente samenwerken met bedrijven om de leefomgeving te verduurzamen. Dat staat in de Duurzaamheidsagenda 2021-2025, die onlangs in de gemeenteraad werd vastgesteld.

Klimaatverandering treft iedereen. Daarom moeten we met elkaar de handen ineen slaan om dit tegen te gaan. Met de Duurzaamheidsagenda wil de gemeente de gevolgen van het veranderende klimaat zoals wateroverlast, hittestress, verdroging of het uitsterven van dieren en planten beperken en zelfs tegengaan.

In de Europese klimaatwet staat dat we in 2050 bijna geen CO2 meer willen uitstoten. Deze stof komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Wetenschappelijk is aangetoond dat CO2 een belangrijke oorzaak is van klimaatsverandering.

Thema’s Duurzaamheidsagenda

Op de Duurzaamheidsagenda van Albrandswaard staan verschillende thema's zoals duurzaam vervoer, hergebruik van grondstoffen, minder afval, duurzaam inkopen, minder plastic verpakkingsmateriaal en minder voedselverspilling.

De gemeente gaat met inwoners en bedrijven bewust maken van hun eigen aandeel aanpakken. Als inwoner kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om aardgasvrij te gaan wonen. Dit heet warmtetransitie. De gemeente kijkt daarbij naar zichzelf, de ondernemers en de inwoners. Het vraagt een fundamentele aanpassing van gedrag en levensstijl. Een bekend voorbeeld is het overstap naar aardgasvrij wonen, ook wel de warmtetransitie genoemd.

Met elkaar verantwoordelijk

Bijna de hele gemeenteraad vindt dat de gemeente, inwoners én bedrijven met elkaar verantwoordelijk zijn om hun leefstijl en gedrag aan te passen voor een beter klimaat. Ook vinden ze het belangrijk dat de partijen hierover met elkaar blijven praten. Maar niet alle politieke partijen vinden de Duurzaamheidsagenda ambitieus genoeg. Zij zien het document wél als een goede richtlijn.

Wethouder Marco Goedknegt (Duurzaamheid) zal drie keer per jaar bij de raad aangeven hoe de gemeente haar inwoners en bedrijven betrekt bij de Duurzaamheidsagenda. Ook gaat hij in kaart brengen wat inwoners en bedrijven belangrijk vinden als het gaat om duurzaamheid.

Vraag de Duurzaamheidsagenda 2021-2025 Albrandswaard aan via energietransitie@albrandswaard.nl.

 

Nieuwsoverzicht