De gemeente zet zich in om de verandering naar een circulaire samenleving met succes stap voor stap te volbrengen. We zetten ons in om onze eigen organisatie, (maatschappelijke) organisaties en inwoners te adviseren en activeren stappen te zetten. De stip op de horizon is een duurzame en circulaire toekomst. Maar hoe komen we daar? 

Uitvoeringsprogramma Ridderkerk

In juni 2021 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk het document ‘Klimaatvisie Ridderkerk’ definitief gemaakt. In dit document laat de gemeente zien wat haar plannen zijn voor het klimaat. Wereldwijd moeten we beter voor het klimaat gaan zorgen. Dit noemen we de wereldwijde klimaatopdracht. 

Een van de dingen die daar belangrijk bij is, is het omgaan met grondstoffen. We moeten proberen om zo weinig mogelijk afval te hebben en de grondstoffen goed te (her)gebruiken. Dit noemen we circulaire economie. Van een economie waar we producten eenmalig gebruiken en veel afval hebben (wat we nu doen) naar een economie waar we grondstoffen vaker (her)gebruiken. Daarom heeft Ridderkerk de ambitie aangenomen om in 2050 volledig circulair te zijn. Hiervoor is in oktober 2021 het uitwerkingsprogramma ‘Een circulaire samenleving: De route naar 2050’ door het college van Ridderkerk aangenomen.

In het uitvoeringsprogramma staan onze plannen om circulair te worden. De gemeente richt zich op 3 hoofdroutes. Dat zijn (1) het delen van kennis en mensen bewust maken, (2) grondstoffen en (3) samenwerking. Die routes zijn toegespitst op de 3 waardeketens; bouw, voedsel en organische reststromen (zoals groente-, fruit- en tuinafval) en consumptiegoederen zoals eten en drinken. Op basis hiervan zijn activiteiten opgesteld voor de komende 3 à 4 jaar. Die activiteiten zijn gericht op de gemeentelijk organisatie zelf, op (maatschappelijke) organisaties en op de inwoners van Ridderkerk.

Reststromen effectiever inzetten

Een regel van de circulaire economie is dat we afvalproducten omzetten in waarde. We moeten dan eerst weten wat de reststromen zijn. Dan weten we waar we ze moeten aanpassen en verwijderen. Zo kunnen we de overgebleven stoffen waardevol maken. De gemeente Ridderkerk neemt deel aan een verkenning naar de ontwikkeling van een reststromenhub op bedrijventerrein Nieuw Rijerwaard. Hiervoor onderzoeken we onder andere met de provincie of het mogelijk is (digitaal) te laten zien welke reststromen wanneer beschikbaar zijn bij de groente-, fruit- en vers bedrijven. Daarna is het zaak deze reststromen zo hoogwaardig mogelijk te verwaarden. Dit doen we door te onderzoeken of het afval van het ene bedrijf als grondstof gebruikt kan worden van een ander bedrijf, zonder dat de waarde van deze grondstof afneemt. Op deze manier kunnen we gezamenlijk (voedsel)verspilling bij bedrijven verminderen. 

Systeem- en gedragsverandering

Om de klimaatdoelen te bereiken, is een systeemverandering in de maatschappij nodig. Maar ook gedragsverandering bij de inwoners, ondernemers en binnen de eigen organisatie is belangrijk. Wil je weten hoe Ridderkerk gedragsverandering in wilt zetten, ga naar de pagina Ridderkerk zet gedragsverandering in.  

Circulaire starterswoningen

Circulariteit biedt ook kansen als we kijken naar de vraag naar woningen. Een mooi voorbeeldproject zijn de circulaire starterswoningen en het renovatieproject van woningcorporatie Wooncompas aan de Stadhouderslaan in Ridderkerk. Bij dit renovatieproject van 2 van de 4 woonblokken wordt ‘circulair geoogst’. Dit houdt in dat met oude materialen nieuwe bouwmaterialen worden gemaakt en we hiermee grondstoffen besparen. Zo worden oude keukens als grondstof voor nieuwe keukenelementen gebruikt. De ‘geoogste’ planten en struiken uit de achtertuinen van de oude blokken krijgen een mooie nieuwe plek onder leiding van Stichting Struikroven.

Foto van een circulaire starterswoning.
Foto van een circulaire starterswoning.

De twee andere woonblokken zijn 32 modulaire 3-laagswoningen van hout uit de fabriek van StartBlock. Deze woningen voor starters zijn bijna volledig uit circulaire materialen vervaardigd en worden compleet met keuken, badkamer en toilet op de bouwplaats in Ridderkerk aangeleverd. Door de ruggelingse plaatsing zijn tweemaal zoveel woningen op dezelfde oppervlakte mogelijk. De bouwtijd is kort: tien weken. Dit bespaart dus in zowel ruimte als milieu-impact door het circulaire bouwprincipe. Daarnaast zijn het nul-op-de-meterwoning. Dit houdt in dat deze woningen over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. In veel gevallen wordt zelfs meer stroom geproduceerd dan er daadwerkelijk wordt verbruikt. 

Partijen betrekken en kennis vergaren

Voor de gemeente is het ook belangrijk om nu actief aan te sluiten bij gesprekken voor nieuwe projecten. Zo zorgen we ervoor dat circulariteit aan het begin al wordt meegenomen, in plaats van achteraf.
 
Om de bouwsector verder aan te moedigen, organiseert de gemeente onder meer een inspiratiesessie circulair en duurzaam bouwen in 2022. Het is de bedoeling om woningcorporaties, de aannemers en de bouwers in deze regio betrekken. Zo kunnen de partijen met elkaar in gesprek gaan over verduurzaming en circulariteit. Informatie hierover volgt.

Wat kan jij zelf doen?

Wil je zelf ook bijdragen aan een circulaire gemeente? Ga dan naar de pagina Circulariteit. Hier vind je onder andere tips om duurzaam met voedsel om te gaan en tips over hoe je afval het best kunt scheiden. 

Terug naar het nieuwsoverzicht