Het klimaat verandert, dat houdt in dat we ook anders moeten nadenken over de woningen die we gaan bouwen. We moeten ze toekomstbestendig maken. 

Dit geldt ook voor de inrichting van een plein of ander openbaar gebied. De nieuwe manier van bouwen zorgt later voor minder wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroot de biodiversiteit.

Groene gevels en lichte kleuren

Om minder schade en/of overlast te ervaren van de klimaatverandering kan de bouw nu al maatregelen treffen. Er is sprake van al veel minder last van de hitte wanneer wordt gekozen voor gevels van licht-gekleurde materialen waardoor deze minder opwarmen. Door hout en andere poreuze materialen toe te passen blijft de gevel en de directe omgeving koeler.

Gevelbeplanting en dakbegroeiing zorgen voor koelte in de zomer en zijn een extra isolatielaag voor in de winter. En deze groene variant draagt ook bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in onze directe omgeving.

Ook jij kan meehelpen

Niet alleen de bouwsector gaat het anders aanpakken. Ook jij kunt meehelpen. Minder tegels in de tuin en in het stedelijk gebied heeft veel voordelen. Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Versteende tuinen worden in de zomer heter dan groene. Het weghalen van tegels schept meer ruimte voor beplanting en het groen houdt het gebied koeler op hete zomerse dagen. Het weghalen van tegels biedt bovendien meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven.

Terug naar het nieuwsoverzicht