Inwoners van Bolnes speelden samen in januari tot en met maart het HIER Bewonersspel. Deelnemers kregen online opdrachten om te kijken hoe ze energie kunnen besparen. Zo deden ze een huisscan, om te zien welke isolatiemaatregelen genomen kunnen worden. Wat de kosten zijn, hoeveel het bespaart op de energierekening en hoe snel het dus is terugverdiend.

Bewoners checkten pannensets of ze magnetisch zijn, zodat je ermee kan koken op een inductieplaat. En deelnemers gingen met een kaars langs het raam zodat onnodige tocht kan worden gespot. Do try this at home!
Simpele acties om snel te zien of je woning al goed geïsoleerd is of beter kan. Wie alle opdrachten voltooide kreeg een waardebon van een online grootgrutter. Het Bewonersspel werd georganiseerd door Klimaatstichting HIER en de gemeente Ridderkerk.

De online buurtborrel - georganiseerd door een groepje enthousiaste inwoners – luidde het einde van het spel in. Maar wat betreft de deelnemers en de gemeente is dit eigenlijk pas het begin!

We staan aan de vooravond van een grootschalige verduurzaming van Ridderkerkse woningen. Om de klimaat doelen van Parijs te halen zal de CO2 uitstoot die bij energieproductie vrijkomt, omlaag moeten. Energie besparen door je woning te isoleren is een effectieve maatregel. Bijna 20% van je totale CO2 voetafdruk komt door energiegebruik in huis. Naast voedsel, vervoer, kleding en spullen kopen, zegt Milieu Centraal.

Bolnes is aangewezen om als een van de eerste wijken in Ridderkerk over te schakelen van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Hiervoor moet de woning eerst goed worden geïsoleerd. Bewoners gaven aan hiervoor open te staan, maar wel meer hulp nodig te hebben. Zo is het aanvragen van landelijke subsidies voor isolatie best ingewikkeld. De gemeente werd gevraagd daarmee te kunnen helpen. Daarnaast bleek er enthousiasme te zijn voor collectieve inkoopacties voor zonnepanelen. En als je geen zonnepanelen kan plaatsen: voor lokaal opgewekte energie vanaf bedrijfsdaken in de buurt van Bolnes. Voorlopig zijn bewoners en gemeente nog niet klaar in Bolnes, aan de slag!

Wilt u meedenken hoe we verder gaan met de energietransitie in Bolnes? Meld u aan via energietransitie@ridderkerk.nl 

Nieuwsoverzicht