De gemeenten Barendrecht en Ridderkerk hebben als doel om voor 2050 energieneutraal te zijn. Ook willen ze tegen die tijd de verandering naar een circulaire gemeente hebben voltooid. Een circulaire gemeente is een gemeente waar grondstoffen niet verloren gaan, maar juist hergebruikt worden.

Om dit te bereiken, moeten nog veel stappen gezet worden. De gemeenten kunnen dit ook niet alleen. Hiervoor hebben ze onder andere de hulp van inwoners en ondernemers nodig. Hoe zorgen de gemeenten ervoor dat de inwoners duurzaam gedrag gaan vertonen? Het antwoord op deze vraag is: met gedragsverandering. 

Wat is gedrag en hoe beïnvloed je het?

Gedrag bestaat uit alle bewuste of onbewuste handelingen, die al dan niet waarneembaar zijn. Waarneembaar gedrag is bijvoorbeeld hoesten of lopen. Onbewust gedrag wordt aangestuurd door reflexen. Ook heb je innerlijk gedrag. Nadenken is daar een voorbeeld van.
 
Er bestaan vele manieren om gedrag te beïnvloeden. Een voorbeeld is door sociale beïnvloeding. De mensen om ons heen beïnvloeden ons gedrag. Als we zien dat onze vrienden en familie bepaald gedrag vertonen, dan is de kans aanwezig dat wij het gedrag overnemen. Nog een voorbeeld is het mogelijk maken voor de doelgroep om het gewenste gedrag te vertonen. Wil je dat de doelgroep het vuil niet op straat gooit, plaats dan prullenbakken op diverse plekken.

Wat is duurzaam gedrag?

Duurzaam gedrag is niet alleen een gedrag, maar ook een levensstijl. Je eet bewust, je gaat zorgvuldig om met natuurlijk hulpbronnen en je belast de aarde minder. Je scheidt ook afval voor mens en klimaat. Dat klinkt goed. Maar hoe activeer je duurzaam gedrag?

Een duurzaamheidsevent van de M50 met een workshop over gedragsverandering

De M50 is een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen. Onlangs hadden ze een event georganiseerd over onder andere gedragsverandering. Reden voor het organiseren van het event was om de M50-gemeenten meer met elkaar op te laten trekken. Hier konden ze kennis, ervaringen en tips met elkaar delen. 

Een workshop over gedragsverandering werd gegeven door dr. William Voorberg, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Als er duurzame gemeenten ontwikkeld moeten worden, is gedrag een centraal onderdeel van dit proces. Dat geldt ook voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit kan niet zonder gedragsverandering.

William Voorberg die de Theory of Planned Behaviour uitlegt
William Voorberg die de Theory of Planned Behaviour uitlegt.

 
In de workshop hebben de aanwezigen zelf ervaren wat gedrag voor invloed heeft op alledaagse activiteiten, zoals het doen van boodschappen. En wat van betekenis is op gedrag en of het wel of niet duurzaam is. Ook kwam naar voren op basis van welke waarden mensen keuzes maken. 
Er zijn allerlei sociale praktijken en waarden die gedrag beïnvloeden. Bijvoorbeeld dat vanuit een bepaalde cultuur het erg belangrijk is om altijd voldoende eten op tafel te hebben als onderdeel van gastvrijheid. Maar te veel eten op tafel kan misschien wel leiden tot te veel eten weggooien. Dat is niet duurzaam. Hoe kun je in een dergelijke situatie duurzaam gedrag stimuleren en tegelijkertijd rekening houden met de waarden en tradities van een cultuur? Dit is een interessante vraagstuk en dit wordt nog nader onderzocht door de universiteit. 

Een poster waar staat wat duurzame praktijken zijn en wie/wat er invloed op heeft
Een poster waar staat wat duurzame praktijken zijn en wie/wat er invloed op heeft.

Hoe nu verder?

Het is de bedoeling om het onderzoek van de Erasmus Universiteit toe te passen. De gemeenten willen zo stappen zetten in mogelijk maken van duurzaam gedrag. De volgende stap is om in beeld te krijgen hoe ze dit gaan doen. Wanneer de gemeenten begrijpen hoe gedrag tot stand komt, kan er op duurzaam gedrag gestuurd worden. De M50 zet zich verder in om kennis en kracht tussen gemeenten te bundelen om doelen binnen gemeenten te behalen.

Meer informatie

  • Wil je meer informatie over het event, lees dan het verslag
  • Wil je meer informatie over de M50, bezoek dan hun website.

Terug naar het nieuwsoverzicht